Shopping Cart
Wishlist

account

INFORMATIVNI BILTEN O ZAŠTITI PRIVATNIH PODATAKA

 

Triboo Digitale S.r.l., društvo sa sjedištem na adresi Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano, Porezni i PDV broj te broj upisa u Registru trgovačkih društava u Milanu IT02387250307 (u daljnjem tekstu, također “Triboo”) i Pianoforte Holding Spa, sa sjedištem u Milanu, Corso Magenta 74, poštanski broj 20123, porezni broj i PDV broj 07232440961, društvo upisano u Registru trgovačkih društava u Milanu MI-1945213 (u daljnjem tekstu, također “Pianoforte” te, zajedno s društvom Triboo,  “vlasnici”), u svojstvu samostalnih vlasnika obrade osobnih podataka korisnika (u daljnjem tekstu, “korisnici”) koji posjećuju i koriste usluge dostupne na web stranicama www.yamamay.com i yamamay-chatbot, broj projekta: 983879546625 (u daljnjem tekstu, “web stranice” i “usluge”), ovdje u nastavku daju informacije o zaštiti privatnih podataka, u skladu sa člankom 13 Uredbe  EU 2016/679 od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu, “Uredba”, ili također “Propisi koji se primjenjuju/važeći propisi”).

Ove web stranice i usluge rezervirane su za osobe starije od osamnaest godina. Vlasnici, prema tome, ne sakupljaju osobne podatke koji se odnose na osobe mlađe od 18 godina. Na zahtjev korisnika, vlasnici će promptno izbrisati sve osobne podatke koji su nenamjerno sakupljeni i koji se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

Vlasnici vode u najvećoj mjeri računa o pravu zaštite privatnih podataka (privacy) te zaštite osobnih podataka svojih korisnika. Za svaku informaciju vezanu uz ovaj Informativni bilten o zaštititi privatnih podataka, korisnici se mogu obratiti vlasnicima u bilo kojem trenutku, na sljedeći način:

Za društvo Triboo:

 • tako što će poslati preporučeno pismo s potvrdom o primitku u sjedište vlasnika na adresi Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano,
 • tako što će poslati poruku putem elektronske pošte na adresu: privacy@triboo.it

Za društvo Pianoforte:

 • tako što će poslati preporučeno pismo s potvrdom o primitku u sjedište vlasnika na adresi Via Carlo Noè 22, 21013, Gallarate (VA);
 • tako što će poslati poruku putem elektronske pošte na adresu: pianoforteholding.spa@legalmail.it;
 • telefonskim pozivom na broju 0331 7621

Korisnici mogu također kontaktirati

 • · odgovornu osobu za zaštitu podataka (RPD ili DPO) u društvu Triboo, čiji kontakt podaci su u daljnjem tekstu navedeni: lapo.curinigalletti@triboo.it
 • · odgovornu osobu za zaštitu podataka (RPD ili DPO) u društvu Pianoforte, čiji kontakt podaci su u daljnjem tekstu navedeni: dpo@pianofortegroup.com

1. Glavna svrha obrade i pravna osnova

Vlasnici će na zakonit način vršiti obradu osobnih podataka korisnika u skladu sa člankom 6  Uredbe, za sljedeće svrhe obrade:

a)       ugovorne obveze i pružanje usluga:

                         i.          Funkcioniranje web stranica (obrada u vlasništvu društva Triboo): Informatički  sustavi i softverski postupci predviđeni za funkcioniranje web stranica, tijekom uobičajenog rada, sakupljaju određene osobne podatke čije slanje se podrazumijeva kao dio upotrebe komunikacijskih protokola na internetu. Radi se o informacijama koje se ne sakupljaju kako bi bile povezane s identificiranim zainteresiranim stranama/interesentima, već koje bi, zbog svoje vlastite naravi, na osnovi obrada i povezivanja s podacima koje zadržavaju treće strane, mogle omogućiti identificiranje korisnika. U toj kategoriji podataka su adrese IP ili imena koje u računalnoj domeni korisnici koji se povezuju s web stranicama koriste, adrese URI (Uniform Resource Identifier) zatraženih izvora, vrijeme zahtjeva, metoda korištena u podnošenju zahtjeva određenom poslužitelju, dimenzija datoteke dobivene kao odgovor, brojčana šifra koja pokazuje status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješno zaključen, greška itd.) te ostali parametri vezani uz operativni sustav i informatičko okružje korisnika. Ovi podaci koriste se za sljedeće svrhe:

 • kako bi bili dobiveni anonimni statistički podaci za korištenje web stranica i kako bi se kontroliralo njihovo ispravno funkcioniranje,
 • ta tehničko administrativno upravljanje web stranicama,
 • za provjeru eventualnih odgovornosti u slučaju hipotetskih kaznenih djela informatičke naravi na štetu web stranica.

Ti podaci brišu se odmah nakon obrade.

                       ii.          Obrada podataka kako bi se omogućilo posjećivanje web stranica kako bi se korisniku omogućilo da obavi kupnju (u daljnjem tekstu, “osnovna usluga”) i/ili koristi dodatne usluge „Plati i preuzmi“ i „Rezerviraj i preuzmi“ (u daljnjem tekstu, “dodatne usluge”) (obrada u vlasništvu društva Triboo): ili u svrhu provedbe Uvjeta za korištenje web stranica, koje korisnik prihvaća u fazi prijave na web stranice i/ili u fazi korištenja usluga kojima se ispunjavaju specifični zahtjevi korisnika. Korisnički podaci koje sakuplja društvo Triboo u svrhe koje su gore navedene uključuju: ime, prezime ili nadimak koji je dobrovoljno odabran, dob, provinciju/regiju/županiju u kojoj ima prebivalište, spol, e-mail adresu, kao i sve osobne podatke korisnika koje eventualno i dobrovoljno daje društvu Triboo. Također, u svrhu provedbe korisnikovog zahtjeva vezanog uz korištenje dodatnih usluga te prema tome, na pravnoj osnovi provedbe ugovora u kojemu je korisnik ugovorna strana, osobni podaci korisnika  (tj. ime, prezime, adresa, adresa elektronske pošte, telefon[DGRS1] ) bit će dani društvu Pianoforte od strane društva Triboo. Pianoforte, u svojstvu samostalnog vlasnika obrade, osobne podatke korisnika obrađivat će isključivo za obavljanje aktivnosti koje su u njegovoj nadležnosti (osim ako korisnik da privolu za obradu podataka u druge svrhe) i vezano uz dodatne usluge, također i tako što će se obratiti trećim odgovornim vanjskim stranama obrade, voditeljima pojedinih stvarnih dućana koji su uključeni u pružanje dodatnih usluga. Jednom kada su osobni podaci dani, dužnost tvrtke Pianoforte je da korisnicima, u skladu sa člankom 14 c. 3 Uredbe, da sve informacije predviđene istim člankom 14.

Osim u slučaju da korisnik tvrtki Triboo da specifičnu i neobveznu privolu za obradu vlastitih podataka za druge svrhe, osobne podatke korisnika tvrtka Triboo koristit će isključivo u svrhu provjere identiteta korisnika (također putem provjere adrese elektronske pošte), izbjegavajući na taj način moguće prijevare ili zlouporabe, te će kontaktirati korisnika samo radi pružanja usluga (na primjer, slanje obavijesti koje se odnose na usluge). Osim u skladu s odredbama koje su naznačene u ovom informativnom tekstu, ni u jednom slučaju tvrtka Triboo neće omogućiti da osobni podaci korisnika budu pristupačni ostalim korisnicima i/ili trećim stranama.

                     iii.          Obrada podataka kako bi se korisniku omogućilo da daruje određeni “e-Gift Card” (elektronski poklon bon) trećoj strani (obrada u vlasništvu tvrtke Pianoforte).  Osobni podaci koji se odnose na treću stranu (ime i adresa e-maila) kojoj se eventualno želi pokloniti takav “e-Gift Card” (elektronski poklon bon), a koji su dani tijekom odgovarajućeg postupka kupnje, obrađivat će se isključivo kako bi se omogućilo slanje “e-Gift Card” (elektronskog poklon bona) trećoj strani putem elektronske pošte kao i ispunjenje iz toga proizašlih usluga i ugovornih obveza.

                     iv.          Obrada podataka putem kolačića Cookie (obrada u vlasništvu društva Pianoforte): uvid u podatke vezane uz kolačiće koji se koriste na ovim web stranicama može se dobiti na sljedećoj stranici.

                       v.          Obrada podataka kako bi se korisniku omogućilo da koristi uslugu korisničke podrške (customer care) i kako bi se vlasnicima omogućilo da rješavaju zahtjeve za dobivanjem informacija i/ili pomoći koje dobiju putem web stranica (obrada u vlasništvu vlasnika): tj. da pruže zainteresiranim stranama usluge pomoći klijentima i korisničke podrške (customer care) i/ili daju povratne informacije u odnosu na zahtjeve zainteresiranih strana za dobivanjem informacija, koji budu primljeni putem web stranica (rubrika “kontaktiraj nas”).

b)      administrativno-računovodstvene svrhe (obrada u vlasništvu obje tvrtke – vlasnika zasebno, na nevezanoj osnovi): tj. za obavljanje radnji organizacijske naravi, administrativne, financijske i računovodstvene naravi, kao što su interne organizacijske radnje i operacije koje služe u svrhu ispunjenja ugovornih i predugovornih obveza ;

c)       zakonske obveze (obrada u vlasništvu obje tvrtke – vlasnika zasebno, na nevezanoj osnovi), tj. za ispunjenje obveza predviđenih zakonom, koje je propisalo određeno nadležno tijelo, propis ili europske norme;

Osobni podaci daju se u gore navedene svrhe obrade na neobveznoj osnovi, ali su potrebni, budući da ukoliko nisu dani, korisniku može biti onemogućeno da boravi na web stranicama, da se prijavi na web stranicama i koristi usluge.

Osobni podaci koji su potrebni kako bi bile postignute svrhe obrade opisane u ovom stavku 1 navedeni su i označeni asteriskom/zvjezdicom u okviru obrasca prijave na web stranice.

 

2. Daljnje svrhe obrade i pravna osnova: marketing (slanje reklamnog/promidžbenog materijala, izravna prodaja i komercijalne obavijesti) i analiza/stvaranje profila

Uz korisnikovu slobodnu privolu, koja se može opozvati u svakom trenutku i koja je neobvezna, osobne podatke korisnika tvrtka Pianoforte moći će obrađivati i u svrhe marketinga, ili za slanje reklamnog materijala ili za izravnu prodaju, za istraživanje tržišta ili komercijalne obavijesti (koje mogu biti i personalizirane u slučaju da je dana odgovarajuća privola) putem automatiziranih načina kontaktiranja (elektronska pošta, ostali sustavi komunikacije na daljinu putem komunikacijskih mreža kao što su, na primjer: faks, sms (tekstualna poruka), mms (multimedijalna poruka), Whatsapp),  tradicionalnih metoda (konvencionalna pošta u papirnom obliku, telefonsko kontaktiranje putem operatera) te ponude prodajnih usluga grupe Pianoforte Holding S.p.A. (Yamamay-Carpisa-Jaked)

Uz korisnikovu slobodnu privolu, koja se može opozvati u svakom trenutku i koja je neobvezna, osobne podatke korisnika (među kojima matične podatke-generalije i kontakt podatke, kao i informacije vezane uz pojedinosti o kupnji koja se vrši u online dućanu, ili općenito podatke vezane uz usluge za koje je isti zainteresiran), tvrtka Pianoforte moći će obrađivati također i u svrhu analize i stvaranja profila, tj. za analize korisnikovih izbora potrošnje koji su sadržani u automatiziranim obradama osobnih podataka u svrhu rekonstrukcije potrošačkih ukusa i navika korisnika, stvarajući potrošački profil, kako bi korisniku mogla slati komercijalne ponude u skladu sa stvorenim profilom.

U slučaju da nije dana privola, mogućnost prijave na web stranice neće biti ni na koji način spriječena, ali će biti isključeno postizanje ciljeva vezanih uz marketing i/ili analizu i stvaranje profila koji su gore opisani.

U slučaju privole, korisnik će istu moći u bilo kojem trenutku opozvati, tako da to zatraži od tvrtke Pianoforte na način koji je naznačen u sljedećem stavku 8.

Korisnik može također jednostavno odbiti da nadalje prima promidžbene obavijesti putem e-maila, tako što će klikom na odgovarajućoj poveznici (linku), koja/koji se nalazi u svakom promidžbenom e-mailu, opozvati privolu. Nakon što je izvršen opoziv privole, korisniku se prikazuje poruka kojom potvrđuje izvršeni opoziv privole. Ukoliko korisnik namjerava opozvati svoju privolu za dobivanje promidžbenih obavijesti telefonskim putem, ali i nadalje želi primati promidžbene obavijesti putem e-maila, ili suprotno, molimo da u tom slučaju svoj zahtjev uputi vlasniku na način koji je naveden u sljedećem stavku 8.

Opozivom privole ne dovodi se u pitanje dopuštenost obrada koje se  zasnivaju na privoli koja je dana prije opoziva.

Pianoforte ovim obavješćuje korisnika da, nakon što iskoristi svoje pravo da ne prima promidžbene obavijesti putem e-maila, postoji mogućnost da će uslijed tehničkih i operativnih razloga (na primjer jer je izrađen popis za kontaktiranje koji je dovršen neposredno prije nego što je tvrtka Pianoforte primila zahtjev za opozivom) korisnik i nadalje primiti određeni broj daljnjih promidžbenih poruka. Ukoliko korisnik i nadalje prima promidžbene poruke  nakon što protekne rok od 24 sata, nakon što je iskoristio svoje pravo na opoziv, molimo da problem javi tvrtki Pianoforte, putem kontakt podataka navedenih u sljedećem stavku 8.

3. Daljnje svrhe obrade i pravna osnova: novosti/bilteni

Kako bi se tvrtki Pianoforte omogućilo da pruža usluge slanja novosti/biltena, od  korisnika se traži, unutar zasebne rubrike, da unese određene osobne podatke (adresu elektronske pošte, matične podatke …). Ova usluga sastoji se od slanja informativnih novosti, a iste se zasnivaju na pravnoj osnovi u obliku zahtjeva koji je korisnik poslao kako bi primao te novosti. U istoj rubrici je, pri tome, korisniku omogućeno da preda vlastitu privolu (slobodno i neobvezno) također i za svrhe koje su opisane u stavku 2, na koji vas ovim putem upućujemo.

Osobni podaci za gore navedene svrhe obrade daju se na neobveznoj osnovi, ali su potrebni, jer u slučaju da nisu dani korisnik nema mogućnost primiti usluge u  vidu dobivanja novosti/biltena (newsletter).

Korisnik će također moći poništiti/otkazati svoj zahtjev za primanje ove usluge te neće primati daljnje informativne obavijesti, putem klika na odgovarajućoj poveznici (linku), koja poveznica/koji link  se nalazi u svakom e-mailu koji tvrtka Pianoforte šalje korisniku,  u svrhu poništenja/otkazivanja usluge. Nakon poništenja/otkazivanja usluge, Pianoforte će korisniku poslati poruku putem elektronske pošte radi potvrde poništenja/otkazivanja usluge.

4. Daljnje svrhe obrade i pravna osnova: pravosudna i izvansudska zaštita

Vlasnici bi mogli obrađivati osobne podatke korisnika, ukoliko je to potrebno, kako bi provjerili, koristili ili branili vlastita prava na pravosudnoj ili izvansudskoj osnovi.

Pravna osnova za obradu je legitiman interes vlasnika da pravosudnim putem ostvari zaštitu svojih prava.

5. Način obrade i razdoblja čuvanja podataka

Vlasnici će osobne podatke korisnika obrađivati putem manualnih i informatičkih sredstava, uz korištenje logičkih instrumenata koji su strogo povezani sa svrhom obrade i općenito na način da jamče sigurnost i povjerljivost samih podataka. 

Osobni podaci koji će se posebice obrađivati za svrhe izrade profila i za marketinške svrhe bit će uneseni i čuvat će se u sustavima CRM tvrtke Pianoforte koji omogućuju tvrtki Pianoforte Holding S.p.A. obradu osobnih podataka u marketinške svrhe i za stvaranje profila.

Osobne podatke korisnika tvrtka Triboo će čuvati u razdobljima koja su potrebna striktno u svrhu postizanja osnovnih ciljeva koji su opisani u prethodnoj stavci 1, ili općenito u skladu s potrebama vezanim uz zaštitu građansko pravnih interesa korisnika i vlasnika. 

U slučajevima koji su navedeni u prethodnim stavcima 2, 3 i 4, osobne podatke korisnika tvrtka Pianoforte čuvat će u razdobljima striktno potrebnima za postizanje ciljeva koji su u istima opisani i u svakom slučaju, tijekom trajanja ugovornog odnosa, s obzirom na matične podatke i kontakt podatke, te u razdoblju od sedam godina s obzirom na podatke vezane uz pojedinosti o kupnji proizvoda.

Podaci obrađivani u svrhe navedene u stavku 1. d) čuvat će se tijekom trajanja izvansudskog i pravosudnog spora, sve dok ne isteknu rokovi u kojima su izvedive pravne radnje spora.

6. Područje komunikacije, davanja obavijesti i obznanjivanje podataka

Zaposlenici i/ili suradnici vlasnika, kojima su povjerene dužnosti upravljanja web stranicama te svim uslugama vezanim uz pružanje ugovorenih usluga, mogu biti upoznati s osobnim podacima korisnika. Te osobe, kojima su dane upute u tom smislu od strane vlasnika u skladu sa člankom 29  Uredbe, obrađivat će podatke korisnika isključivo u svrhe navedene u ovom informativnom tekstu i uz poštivanje odredaba propisanih u odgovarajućim propisima. 

Treće strane također mogu biti upoznate s osobnim podacima korisnika te će moći obrađivati osobne podatke za račun vlasnika u svojstvu “vanjskih odgovornih osoba za obradu podataka”, kao što  su na primjer:

         vi.            povezana društva, tj. društva u kojima grupa Pianoforte ima vlasnički položaj te kojoj ta društva pripadaju, u Italiji i/ili u svijetu, a koja upravljaju prodajnim kanalima;

       vii.             društva koja pružaju usluge otpreme/isporuke proizvoda/logističke usluge;

      viii.            društva koja pružaju usluge dobivanja/stjecanja podataka i unosa podataka;

         ix.            društva koja pružaju usluge poštanske službe/slanja reklamnog materijala ili promidžbenih obavijesti;

           x.            društva koja pružaju usluge potrošačke podrške/brige o potrošačima i pomoći u poslijeprodajnoj fazi;

         xi.            društva koja vrše analize i istraživanja tržišta;

        xii.            društva koja pružaju usluge održavanja informatičkih sustava, uključujući CRM;

      xiii.            društva koja upravljaju konvencionalnim dućanima (u fizičkom obliku) i online dućanima i koja će moći vidjeti, mijenjati i ažurirati osobne podatke unesene u CRM sustave, putem kojih Pianoforte Holding S.p.A. vrši radnje obrade u svrhu marketinga i stvaranja profila, kojima će se korisnici obraćati u području dodatnih usluga.

      xiv.            pružatelji usluga u okviru outsourcinga ili cloud computing usluga;

Osim toga, osobne podatke korisnika, unutar okvira u kojima je to potrebno i bitno u svrhu provedbe ugovornih obveza, tvrtka Triboo može davati samostalnim vlasnicima obrade – trećim stranama, kao što su pružatelji usluga plaćanja, osobe, tvrtke, ili profesionalne djelatnosti/uredi koji pružaju usluge pomoći i savjetodavne usluge (odvjetnici, komercijalni djelatnici, revizori …).

7. Prava zainteresiranih strana/interesenata

Korisnici će moći koristiti prava koja su im zajamčena prema propisima koji se primjenjuju, tako da stupe u kontakt s vlasnicima na sljedeće načine: 

 • tako da pošalju preporučenom poštom pismo, uz potvrdu o primitku, na adresu sjedišta vlasnika
 • za tvrtku Triboo: Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano
 • za tvrtku Pianoforte: via Carlo Noè 22, 21013 Gallarate (VA);
 • tako da pošalju putem elektronske pošte poruku na adresu
 • za tvrtku Triboo: privacy@triboo.it  
 • za tvrtku Pianoforte: pianoforteholding.spa@legalmail.it
 • telefonskim putem
 • za tvrtku Pianoforte na broju 0331 7621

Triboo će razmotriti zahtjeve korisnika vezane uz obrade navedene u stavku 1, dok će Pianoforte razmotriti zahtjeve korisnika vezane uz obrade navedene u stavcima 2, 3, 4 i 5.

U skladu s važećim propisima, vlasnici ovim putem obavješćuju korisnike da imaju pravo dobiti podatke o (i) porijeklu/izvoru osobnih podataka; (ii) svrhama i načinima obrade; (iii) logičkom instrumentu koji se primjenjuje u slučaju obrade koja se vrši uz pomoć elektronskih sredstava; (iv) identifikacijskim podacima vlasnika i odgovornih osoba; (v) o osobama/subjektima ili kategorijama subjekata kojima osobni podaci mogu biti dani ili koji mogu dobiti saznanje o istima u svojstvu odgovornih osoba ili osoba kojima je povjerena dužnost bavljenja tim podacima. 

Osim toga, korisnici imaju:

a) pravo pristupa/uvida, ažuriranja, ispravke ili, ako imaju interes u tome, dopune u svrhu cjelovitosti podataka;

b) pravo brisanja/poništenja, transformacije u anonimnom obliku, ili blokiranja podataka koji se obrađuju u slučaju povrede zakona, uključujući i one koji se ne trebaju čuvati s obzirom na svrhe za koje su takvi podaci sakupljeni ili nakon toga obrađivani;

c) pravo dobiti potvrdu da su o operacijama koje su naznačene u točkama a) i b), također i s obzirom na njihov sadržaj, upoznate one strane koje su obaviještene o tim podacima ili kojima su ti podaci obznanjeni, osim u slučaju da je izvedba takve radnje nemoguća ili zahtijeva upotrebu sredstava koja su očito nerazmjerna pravu koje je zaštićeno.

Osim toga, korisnici imaju:

a) pravo opozvati privolu u bilo kojem trenutku, ukoliko se obrada zasniva na njihovoj privoli. Opoziv privole ne dovodi u pitanje dopuštenost/dopustivost obrada zasnovanih na privoli koja je dana prije opoziva.

b) (ukoliko se primjenjuje) pravo na prenosivost podataka (prava da prime sve osobne podatke koji se na njih odnose u strukturiranom obliku, u skladu s uobičajenom upotrebom i u čitkom obliku u skladu s  mogućnostima korištenog automatskog medija), pravo na ograničenje obrade osobnih podataka i pravo na brisanje/poništenje (“pravo na zaborav”);

c)  pravo da ne daju privolu/da se usprotive obradi podataka:

i) u cijelosti ili djelomično, iz opravdanih razloga, s obzirom na obradu osobnih podataka koji se na njih odnose, čak i ako je ograničena na svrhe sakupljanja;

ii) u cijelosti ili djelomično, s obzirom na obradu osobnih podataka koji se na njih odnose, u svrhe slanja reklamnog materijala, ili izravne prodaje, ili u svrhu istraživanja tržišta ili komercijalnih obavijesti;

iii) ukoliko se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, u bilo kojem trenutku, u odnosu na obradu njihovih podataka koja se vrši u te svrhe, uključujući stvaranje profila u opsegu u kojem je to povezano s takvim izravnim marketingom.

Ukoliko korisnik preferira da se obrada njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe vrši jedino putem tradicionalnih načina komunikacije, može se usprotiviti da se obrada njegovih osobnih podataka vrši putem automatiziranih načina komunikacije.

d) Ukoliko smatraju da se obrada koja se na njih odnosi vrši na način kojim se krši Uredba, imaju pravo podnijeti žalbu određenom kontrolnom tijelu (u državi članici u kojoj imaju prebivalište/uobičajeno boravište, u kojoj rade ili u kojoj je došlo do navodne povrede). Kontrolno tijelo u Italiji je jamac zaštite osobnih podataka, sa sjedištem na adresi Piazza Venezia n. 11, 00187– Rim (http://www.garanteprivacy.it/).

Vlasnici ne snose odgovornost za ažuriranje svih poveznica/linkova koje/koji su vidljive/vidljivi u ovom informativnom tekstu, stoga ukoliko određeni link u danom trenutku nije u funkciji i/ili ažuriran, korisnici potvrđuju i prihvaćaju da će taj dokument i/ili rubriku u svakom slučaju morati provjeriti na web stranicama na koje se takav link/poveznica odnosi.

 

Top